onsdag den 21. januar 2009

Nattetanker i arken - Poul Hoffmann

"For denne verdens fyrste er kærligheden en pest der dræber; derfor søger han med fanatisk glød at forvandle den til noget altfavnende ingenting. Men mennesket skal leve ved den; Gud er kærlighed. Måtte hans Ånd give kirken klarhed og mod til ikke at forråde den." (Poul Hoffmann).

Tankevækkende bog som opkaster den tese, at Middelalderen (500-1500 ekr) er det tusindårige gudsherredømme på jorden som der tales om i Johannes Åbenbaring. Konsekvenserne er overrumplende. Måske har vi vænnet os til at se historien gennem udviklings-briller - måske står mange ting værre til nu end i middelalderen ligesom de gjorde før middelalderen.

Helt uden romantiseren eller bortforklaringer puster Poul Hoffmann nogle af de lag støv som renaissancens og modernitetens historiesyn har aflejret på middelalderen bort. Tilbage står et billede af vor egen tid som tiden for afvikling af kristentroen, den store forførelsestid fra Johannes Åbenbaring.

Hvis Hoffmann har ret (og det tror jeg, han har) så er det på tide at besinde sig på at "Så meget elskede Gud verden at han gav sin søn, den enbårne for at enhver der tror på ham aldrig i evighed skal fortabes men skal have evigt liv" (Joh.3.16.) for så kommer Jesus snart igen.

1 kommentar:

Unknown sagde ...

Det er da godt at der rent faktisk er noget vi er helt uenige om :-)