onsdag den 24. august 2011

Webit 2011

Uffe om "det didaktiske fundament for web2.0 webit2011
Paradigmeskifte indenfor 3 segmenter/ vidensformer:
Kvalifikationer, kompetencer, kreativitet.
- bogmærker til udvalgt udklip af en videosekvens på skoletube og laerit
- VIDEOARKIVET
Kompetencer:
- kan vi integrere dataindsamling, procesredskaber og formidlingsredskaber
- SKOLETUBE
Kreativitet
- tingliggørelsesprocesser og praksisfællesskaber
- personliggjorte læringsarenaer
- SKOLEBLOGS - en slags wordpress

Tingsliggørelse = skabelse af artefakter
Deltagelse = at man finder det meningsfuldt at bidrage
Skolewiki er godt: fordi wiki-genren indebærer demokratisk vidensproduktion, viden forhandles, deltagerne skal blive enige om korrektheden meningen o.s.v. af wiki-indlæg.