onsdag den 21. januar 2009

Som i Noas dage
Jeg blev færdig for en uge siden med Poul Hoffmanns 2 romaner om tiden før syndfloden. Lyder det søgt? Det er det ikke, begge romaner løfter sig højt højt op både sprogligt, psykologisk og frem for alt narrativt. Hoffmann kan bare det med at fortælle en rigtig god historie rigtig godt så jeg tilsidesætter søvn og arbejde for at kunne læse.


Den første roman har Noas søn Jafet som episk jeg. Han er hærfører i et gigantisk sumpområde som verdens 2 supermagter strides om. Det giver anledning til en rejse gennem landet Nod hvor teknologi og kollektivisme truer med at udviske al menneskelighed.


Roman nummer 2 har broderen Kam som fortæller og tager os på en rystende tour de force gennem den tids hedenske dyrkelse af Lysbringeren, Lucifer. De der kender Hoffmann vil ikke blive overraskede over de mange tydelige paralleller til vor egen tids ny-hedenskab. Heraf undertitlen "Som i Noas dage".

Nattetanker i arken - Poul Hoffmann

"For denne verdens fyrste er kærligheden en pest der dræber; derfor søger han med fanatisk glød at forvandle den til noget altfavnende ingenting. Men mennesket skal leve ved den; Gud er kærlighed. Måtte hans Ånd give kirken klarhed og mod til ikke at forråde den." (Poul Hoffmann).

Tankevækkende bog som opkaster den tese, at Middelalderen (500-1500 ekr) er det tusindårige gudsherredømme på jorden som der tales om i Johannes Åbenbaring. Konsekvenserne er overrumplende. Måske har vi vænnet os til at se historien gennem udviklings-briller - måske står mange ting værre til nu end i middelalderen ligesom de gjorde før middelalderen.

Helt uden romantiseren eller bortforklaringer puster Poul Hoffmann nogle af de lag støv som renaissancens og modernitetens historiesyn har aflejret på middelalderen bort. Tilbage står et billede af vor egen tid som tiden for afvikling af kristentroen, den store forførelsestid fra Johannes Åbenbaring.

Hvis Hoffmann har ret (og det tror jeg, han har) så er det på tide at besinde sig på at "Så meget elskede Gud verden at han gav sin søn, den enbårne for at enhver der tror på ham aldrig i evighed skal fortabes men skal have evigt liv" (Joh.3.16.) for så kommer Jesus snart igen.

Worship Extended

Musik og lovsangskurset "Worship Extended" levede op til mine vildelste forventninger. Masser af vild lovsangsmusik og masser af inspiration til vores tjeneste herhjemme i kirken. Dygtige musikere og dygtige undervisere. Og 270 musikfolk samlet under eet tag i 28 timer - det kan kun blive intenst. Vi ses 2010. http://www.worshipextended.dk/
Posted by Picasa

torsdag den 1. januar 2009

En god bog


"Ateistisk andagtsbog" af Leif Andersen

Leif Andersen er i forvejen en af mine helte, så han kom på ønskeseddelen alene på bogens titel. Men hvilken bog. Det er apologetik i højeste intellektuelle gear. Man behøver ikke være en naiv, barnetroende for at kunne nåes af Gud.

Bogen består af en mængde 2-siders "andagter", men jeg har slugt foreløbig 2/3 bare som f0rtløbende læsning. Totaaalt opmuntrende.