søndag den 21. september 2008

First Lego League inspirationsmøde AU i Herning


Jeg var sammen med 3 af Lego Mindstorms-drengene til inspirationsmøde på Ingeniørhøjskolen/Århus Universitet i Herning.
En udmærket klimaforsker, Maiken Lykke Lolck, holdt et oplæg om iskerneboringer og klimaudvikling generelt. Lidt skuffende var det de samme udokumenterede pointer som Al Gore har forsøgt at sælge de senere år, dog fik jeg fat i 2 nyheder fra forskningsfronten:
1. Golfstrømmen drives ikke, som antaget, af temperatur/salt-forskelle i overflade og bund. Derfor er der ikke noget, der tyder på, at Golfstrømmen kan standse eller vende på kort sigt som følge af afsmeltning fra indlandsisen.
2. Danmark og Vesteuropa står ifølge de nuværende klimamodeller ikke overfor alvorlige klimatrusler de næste 100 år. Øget nedbør og en temperaturstigning på 3 grader er hvad det kan blive til.

Alt dette gør ikke First Lego League-opgaven lettere: Find et lokalt klimaforandringsproblem og foreslå en løsning. Vi lægger hovederne i blød.
Maiken Lykke Lolck kunne direkte adspurgt kun diske op med lidt vand i kælderen :-)

Vi knokler løs med robot-opgaven - jeg har fundet ud af at næsehjulet er mission-critical. Det skal være stift, letløbende og sidde centreret. Ellers skaber det ikke ensartet modstand og robotten kører ikke ens hver gang.

Ingen kommentarer: